Dorma

PROBLEM RODZAJ USTERKI SPOSÓB USUNIĘCIA USTERKI
drzwi poruszaja się niekontrolowanymi skokami (szarpią) uszkodzony kabel dekodera lub dekoder podłącz prawidłowo kabel lub go wymień, wymień dekoder
drzwi pozostają otwarte w każdej prozycji przełącznika programowego bariery świetlne (LB) sprawdź funkcjonowanie barier świetlnych według  instrukcji producenta, sprawdź prawidłowość ich montażu
wyłącznik awaryjny podłącz mostek, jeśli błąd zniknie sprawdźś wyłącznik awaryjny i wymien jeżeli to konieczne
drzwi pozostają otwarte w niżej wymienionych pozycjach programatora AUTOMATIC, EXIT ONLY, PARTIAL OPENING jeden lub oba radary emitują stały sygnał aktywacji sprawdź radary – wymień jeśli jest potrzeba
jeden lub oba radary są uszkodzone odłącz radary, podłącz mostek, jeżeli błąd nie zniknie, sprawdź zasilanie 4V na module elektroniki i na radarze. Jeżeli zasilanie jest OK, sprawdź radary i wymien jeśli to niezbędne.
system ryglowania, drzwi nie ryglują nieukończony (niepełny) cykl nauki przeprowadź kompletny cykl nauki
drzwi otwierają się tylko na 50cm nieukończony (niepełny) cykl nauki przeprowadź kompletny cykl nauki